NLEN

Introductory text for visitors

[MISSING KEY: JavascriptMustBeEnabledError]

Welkom,   (Welcome...)

 

U bevindt zich op de thuispagina van de webapplicatie van de Provincie Antwerpen voor het minder mobielen transport.

Indien u nog geen login en paswoord heeft kan u zich hier inschrijven. Zodra u een login en paswoord heeft kan u verdergaan.

Wat kan u dan allemaal doen?

- u kan een vervoersaanvraag indienen, voor uzelf of voor personen waar u als gevolmachtigde voor gekend bent (u kan dat via dat deze pagina's ook worden)

- u kan uw vervoersaanvragen opvragen, en onder bepaalde omstandigheden aanvragen om ze te laten wijzigen, of annuleren

- u kan, als u vrijwilliger bent of wil worden, met uw eigen voertuig, hiertoe een aanvraag doen.

- u kan alle mogelijke vragen om inlichtingen doen of naar informatie gaan zoeken (meestal geen login vereist)

...